ΜΙΑ ΧΩΡΑ. ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΕΝΑΣ ΚΑΡΠΟΣ
που ταξιδεύει ανά τους αιώνες
Ελιά & Ελλάδα
θυμήσου, προστάτευσε, δράσε.